Trafik och körning

Som australiensare är du säkerligen medveten om att det inte är alla länder som har vänstertrafik. Sverige är ett av dessa. I början kan det vara mycket svårt att skilja höger från vänster, eftersom man är van med ett helt annat körsätt. Här är det vanligt att man först kollar åt vänster, sedan åt höger och sedan åt vänster igen, medan man i Australien gör helt tvärtom.

En stor skillnad mellan länderna är att trafiken i Sverige ofta är lugn och kontrollerad, medan man i Australien kan råka på en hel del stressade trafikanter. Här är det inte ovanligt att man skriker till varandra genom bilrutan, medan detta beteende anses absurt i Sverige. Utöver detta så är vägarna oftast väldigt breda i Australien och trots att det finns övergångsställen, så tar det lång tid att komma över en gata.

Sverige erbjuder två olika typer av övergångsställen. Den ena är obevakad och den andra är bevakad med hjälp av stoppljus. Vid ett obevakat övergångsställe är det lag att bilar måste stanna om någon vill gå över, medan de bevakade övergångsstället växlar automatisk för bilar och fotgängare.