Trafik och körning

Som australiensare är du säkerligen medveten om att det inte är alla länder som har vänstertrafik. Sverige är ett av dessa. I början kan det vara mycket svårt att skilja höger från vänster, eftersom man är van med ett helt annat körsätt. Här är det vanligt att man först kollar åt vänster, sedan åt höger…