Människor

Man kan se tydliga tecken och skillnader när det kommer till människors beteende. I Australien är det betydligt vanligare att man är mycket hjälpsam och pratglad, medan man i Sverige gärna undviker människor man inte känner. Ett bra exempel på skillnaden är att man i Sverige gärna blockerar sätet bredvid sig på bussen, med hjälp…