Migrationsverket

Om du som Australiensare planerar att stanna längre än 3 månader i Sverige, behöver du ett uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd finns i flera olika varianter och är anpassade efter olika livssituationer, t.ex. om man flyttar till landet för en make eller maka, eller om man planerar att studera här.

En ansökan hos Migrationsverket kan göras på plats, men de allra flesta väljer att göra detta från hemlandet. Väntetiden på ett beslut kan vara mycket lång och det snabbaste alternativet är att ansöka via webben. På detta sätt skickas ansökan direkt in till den svenska ambassaden. Väljer du istället att ansöka via blankett, måste du själv lämna in denna på närmsta svenska ambassad i Australien.

Självklart finns det många som flyttar till landet, utan att ha fått sitt uppehållstillstånd godkänt, men har då oftast ett visum av olika slag t.ex. för att arbeta i landet.