Människor

Man kan se tydliga tecken och skillnader när det kommer till människors beteende. I Australien är det betydligt vanligare att man är mycket hjälpsam och pratglad, medan man i Sverige gärna undviker människor man inte känner.

Ett bra exempel på skillnaden är att man i Sverige gärna blockerar sätet bredvid sig på bussen, med hjälp av en väska eller dylikt, medan man i Australien istället bjuder in folk att sitta bredvid.

Om man inte har tidigare erfarenhet och kunskap om den svenska kulturen, kan detta kännas mycket jobbigt. Människor kan lätt uppfattas som otrevliga, fast de istället bara inte är vana vid den kultur och sociala välkomnande som Australien har. Trots detta är svenskar mer än gärna hjälpsamma och välkomnar mångfald på ett mycket varmt sätt. Dock föredrar det svenska folket utrymme och detta är något man ofta lär sig med tiden.